Escoltar

Configuració manual

Darrera revisió/actualització: 09/11/2016

 

Els paràmetres per a poder configurar el vostre dispositiu manualment de manera segura són:

  • SSID: eduroam
  • Seguretat: 802.1x - WPA2-Enterprise
  • Tipus d'autenticació suportada: PEAP - MSCHAPv2
  • Enllaç per intal·lar el certificat: UIB_CA
  • Servidor d'autenticació: sinus.sint.uib.es
  • Heu de posar el vostre usuari i seguidament un dels tres dominis de la UIB (.cat, .es i .eu) (per exemple: abc123@id.uib.es, abc123@id.uib.cat, abc123@id.uib.eu)