Escoltar

Manual de configuració de Wi-Fi per a Android 4.2 o inferior

Darrera revisió/actualització: 08/11/2016

 

Aquest manual mostra com configurar la xarxa sense fils de la UIB.

Abans de configurar el dispositiu cal que activeu l’usuari de xarxa sense fils a UIBdigital. Per a fer-ho, accediu a "UIBdigital > Gestions i serveis > Serveis > Wi-Fi > Activació Servei"; finalment, pitjau el botó “Activa”.
 

1. Instal·lar el certificat

En primer lloc cal instal·lar el certificat. 

Observació:

És possible que a l’hora de configurar la xarxa, us aparegui una finestra com la següent. La clau que demana és per a accedir a l’aplicació que emmagatzema les claus dintre del propi mòbil que l’usuari degué configurar quan va adquirir el dispositiu. Per tant, és una clau independent a la xarxa sense fils de la UIB

Imatge
  

 

1. Per instal·lar el certificat des del dispositiu mòbil, pitjau el següent enllaç:

 Certificat UIB CA

2. Seguidament us apareixerà una finestra similar a la següent on haureu de posar “UIB” com a nom del certificat, seguidament pitjau “Accepta” i s’instal·larà el certificat.

Imatge
  

2.Configurar la connexió a la xarxa sense fils “eduroam” 

1. Pitjau la tecla menú en la pantalla principal i seleccionau “Ajustaments”. 

2. Feu un clic a “Connexions sense fils” i, seguidament, activau  la “Wi-Fi” fent-hi un clic i accediu a “Configuració de Wi-Fi”.

Imatge
 

3. Un cop al menú de configuració, cercau l'SSID “eduroam” i pitjau a sobre per tal d’editar-ne la configuració. La xarxa s’ha de configurar amb els següents paràmetres:

  • SSID de la red: eduroam.
  • Seguridad: WPA2-EAP (WPA2-Enterprise o WPA2-Empresa).
  • Método EAP: PEAP.
  • Autenticación de fase 2: MSCHAP-V2.
  • Certificado de autenticación: si us apareix el certificat (UIB CA) seleccionau-lo.
  • Certificado Cliente: N/A.
  • Contraseña de clave privada: deixau-ho en blanc.
  • Identidad: usu999@id.uib.es (credencials que s’empren per a l’accés a UIBdigital “usu999” juntament amb un dels tres dominis de la uib: @id.uib.es, @id.uib.cat o @id.uib.eu)
  • Identidad anónima: hi heu de posar el mateix que a Identidad.
  • Contraseña de red inalámbrica: Clau d’accés a UIBdigital.

 

4. Un cop configurada la xarxa pitjau “Estableix connexió”.