Sol·licitud del servei de xarxes sense fils (Wi-Fi)

Destinataris Sol·licitud

Alumnat, PDI i PAS de la UIB; personal del LADAT, de l'Escola d'Hoteleria, de la FUEIB; alumnat de postgraus depenents de la FUEIB.

 UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Wi-Fi).

UIBdigital (opció Gestions i serveis - Tràmits - Sol·licituds disponibles - sol·licitud de Wi-Fi per a dispositius no 802.1x)

Altres usuaris

Emplenau el formulari d'alta, baixa o modificació del servei de Wi-Fi.

Per a completar el procés seguiu les passes següents:

1. Llegiu detingudament les condicions d'ús incloses al mateix formulari de sol·licitud.

2. Emplenau el formulari amb les dades del sol·licitant del servei i les del responsable. Els responsables poden ser:

  • En el cas del PDI, els directors, subdirectors, secretaris dels departaments i/o persones en què deleguin.
  • En el cas d’altre personal que ho demani, els directors de servei i administradors de centre i/o persones en què deleguin o també els directors, subdirectors, secretaris dels departaments i/o persones en què deleguin.

Emplenau també l’apartat relatiu al motiu pel qual es realitza la sol·licitud (camp obligatori).

3. Imprimiu i signau el formulari.

4. Enviau-lo per correu intern a "Sol·licituds CTI-Centre Tecnologies de la Informació-Anselm Turmeda". Una vegada arribi al CTI es processarà la sol·licitud i el sol·licitant en serà notificat.