Escoltar

Sol·licitud del servei de xarxa cablejada

Destinatari Sol·licitud
PDI i PAS de la UIB

Emplenau el formulari de suport a la xarxa cablejada.

Aspectes a tenir en compte:

  1. Per a poder fer la sol·licitud necessitau disposar d'un punt d'accés a la xarxa, una presa de dades.
  2. Opcionalment, podeu solicitar també un nom de DNS pel dispositiu.
  3. Tota la configuració d'accés podrà tramitar-se en una mateixa sol·licitud, perquè es contemplen de forma conjunta tots els aspectes d’accés i configuració necessaris per a connectar un dispositiu a la xarxa, des de l’activació del punt de dades fins a la configuració IP del dispositiu i/o registre de nom de DNS. Molt important serà emplenar el màxim d'informació de la sol·licitud i seleccionar totes les opcions de configuració que es volen sol·licitar i/o modificar.