Escoltar

Xarxa privada virtual VPN

Aquest servei permet als membres de la comunitat universitària d'accedir a la xarxa privada de la Universitat des d'un ordinador personal fora de la UIB de manera segura. Fa ús de la tecnologia VPN (acrònim de Virtual Private Network, Xarxa Privada Virtual) que estableix un canal segur entre l'equip de l'usuari i la xarxa privada corporativa.

Les principals funcionalitats que aquest servei ofereix als seus usuaris són:

  • Accedir de manera segura a recursos de la xarxa de la Uuniversitat que, principalment per raons de seguretat, no són accessibles des de xarxes externes. Per exemple, la VPN pot resultar útil per poder accedir a diferents serveis ubicats a servidors interns de la Universitat configurats amb adreçament privat.
  • Augmentar el nivell de seguretat en les comunicacions que l'usuari estableix des de xarxes que no són de la seva confiança o que no asseguren la confidencialitat i la integritat de la informació que hi transita. Per exemple, per poder emprar de manera segura les xarxes de dades (sense fils o cablejades) dedicades als assistents a esdeveniments diversos com congressos, seminaris, etc.

Actualment, l'única solució suportada per a totes les plataformes Windows, Mac OS X i Linux, és la basada en el programari lliure OpenVPN.

Nota: per a l'enviament i lectura del correu electrònic de manera segura des de xarxes externes a la UIB no cal emprar el servei de VPN; consultau el servei de correu electrònic al catàleg de serveis.

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Els usuaris que poden accedir a aquest servei són els següents:

  • El personal docent i investigador de la UIB.
  • El personal d'administració i serveis de la UIB.
  • Membres d'altres col·lectius integrats dins UIBdigital com: l'Escola d'Hoteleria, el personal de la FUEIB o el personal de la FgGUIB. 
  • Aquelles persones o empreses externes que mantinguin algun tipus de vincle professional o contractual amb la UIB, sempre subjectes a condicions i a l'aprovació per part d'un responsable de la UIB.

Important: quan s'activa el servei se signa un contracte de servei lligat al col·lectiu per al qual es fa la sol·licitud. En deixar de pertànyer a un col·lectiu o canviar el tipus de col·lectiu i vincle amb la UIB, caducarà el contracte de servei i llavors per poder-hi accedir novament, aquest s'haurà de tornar a sol·licitar o activar.

Com puc emprar aquest servei?

Per poder emprar aquest servei és necessari que:

  • Disposeu d'un compte d'accés al servei (vegeu l'apartat "Com es pot sol·licitar aquest servei?").
  • Disposeu d'un ordinador amb accés a Internet.
  • Faceu la instal·lació i configuració de l'aplicació OpenVPN en el vostre ordinador seguint les instruccions que trobareu als manuals.

Des de quin lloc el puc emprar?

Es podrà realitzar una connexió segura VPN a la xarxa privada de la Universitat des de qualsevol xarxa amb accés a Internet. Des de la xarxa de la Universitat només es permet usar aquest servei des de la infraestructura de xarxa sense fils actualment implantada.

Quan puc emprar aquest servei?

Els usuaris podran utilitzar aquest servei durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any.

Quins tipus de connexions VPN es poden realitzar?

Les xarxes privades virtuals poden fer ús de protocols diferents: IPSec (IP Security), PPTP (Point-to-point Tunneling Protocol) i SSL-VPN en són els més habituals.

Actualment la solució d'accés VPN a la xarxa de la Universitat suportada per totes les plataformes Windows, MacOS X i Linux és la basada en el programari lliure OpenVPN. 

Quins ports cal obrir als tallafocs?

Si s’està emprant un tallafocs personal a l’ordinador des del qual es vol realitzar la connexió VPN, o si es realitza des d’una xarxa amb un tallafocs corporatiu, aquest haurà de permetre el trànsit dels ports de protocol que s’empren en la connexió VPN.

Actualment el port a autoritzar per a la connexió mitjançant OpenVPN és el port 1194/UDP.

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.