Escoltar

Instal·lació i configuració

El Centre de Tecnologies de la Informació ha millorat el servei d’accés remot (VPN) afegint un nou mètode de
connexió basat en el programari lliure OpenVPN. Aquesta nova solució ofereix la possibilitat de realitzar connexions VPN des d’ordinadors amb els sistemes operatius Windows, Mac OSX, GNU/Linux, iOS i Android d’una manera més senzilla i amb un major rendiment.

Per instal·lar i configurar el servidor de VPN seguiu les passes següents:

Sistema Operatiu Manual web Components Certificats i configuracions

Windows 7, 8 i 10

Manual d'OpenVPN per a Windows Vista i 7 Client OpenVPN

Fitxer de configuració VPN

Nota: Per descarregar aquest fitxer heu de pitjar el botó dret del ratolí i triar l'opció "Guardar enlaç com"

GNU/Linux

Manual d'OpenVPN per a Linux Client Open VPN
MAC OS X Manual d'OpenVPN per a MacOS Client OpenVPN Mac OS

Android

Manual d'OpenVPN per a Android Client OpenVPN Android
iOS Manual d'OpenVPN per a iOS

Client OpenVPN iOS

 

Connexió al servidor de VPN

Per realitzar la connexió i desconnexió al servidor de VPN, seguiu les passes següents:

Sistema Operatiu Connexió

Windows 7, 8 i 10

Manual de connexió per a Windows Vista i 7

GNU/Linux

Manual de connexió per a Linux
MAC OS X Manual de connexió per a MacOS

 

Per a més informació, consultau la pàgina del servei de xarxa privada virtual VPN.