Escoltar

Manual d'OpenVPN per Windows 7 i Vista

1.- Descarregau i instal·lau el client

1.1.- Primer us heu de donar d’alta al servei de VPN a UIBdigital.

1.2.- Després, heu de davallar l'instal·lador del client VPN per Windows (“OpenVPN”).

1.3.- Una vegada estigui al vostre ordinador, l'heu d'executar fent doble clic damunt d'ell.

1.4.- Tot seguit apareixerà una finestra sol·licitant l’aprovació per executar l’instal·lador. Heu de fer clic a l’opció “Sí”.

1.5.- A continuació apareixerà la finestra de l’instal·lador (vegeu la Figura 1). Heu de fer clic a l’opció “Next”.

1.6.- A la següent finestra heu d’acceptar la llicencia de OpenVPN (vegeu la Figura 2). Heu de fer clic a “I Agree” per poder continuar amb la instal·lació.

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2

1.7.- Apareixerà la finestra per triar els components de la instal·lació (vegeu la Figura 3). Assegurau-vos que estiguin tots marcats (per defecte) i feu clic a “Next”.

1.8.- A la següent finestra (vegeu la Figura 4) heu de fer clic a “Install”.

Figura 3

Figura 3

Figura 4

Figura 4

1.9.- El procés d’instal·lació s’iniciarà i potser us n'aparegui una advertència (vegeu la Figura 5). Feu clic a “Instalar”.

Figura 5

Figura 5

1.10.- Una vegada completat el procés d’instal·lació (vegeu la Figura 6), feu clic a “Next”.

1.11.- A la següent finestra (vegeu la Figura 7), desmarcau “Show Readme” i feu clic a “Finish”.

Figura 6

Figura 6

Figura 7

Figura 7

1.12.- A continuació heu de descarregar aquest fitxer openvpn.ovpn (pitjant damunt l'enllaç amb el botó esquerra del ratolí i triau l'opció "Guardar enllaç com") i guardau-ho al directori de configuració de l’aplicació que acabam d’instal·lar (per defecte: “C:\Archivos de programa (x86)\OpenVPN\config”, vegeu la Figura 8).

 Figura 8

Figura 8

1.13.- A l’escriptori hi haurà instal·lada una nova icona, “OpenVPN GUI” (vegeu la Figura 9). Feu-hi clic amb el botó dret i triau l’opció “Propiedades” (vegeu la Figura 10).

Figura 9

Figura 9

Figura 10

Figura 10

1.14.- A la següent finestra (vegeu la Figura 11), anau a la secció “Compatibilidad” i marcau l’opció “Ejecutar este programa como administrador”. Una vegada fet això, feu clic a “Aceptar”.

Figura 11

Figura 11

2.- Com connectar-se amb el servidor?

2.1.- A l’escriptori, feu doble clic a la icona “OpenVPN GUI” (vegeu la Figura 12).

 
Figura 12
 

Figura 12

 

2.2.- A la part dreta inferior de l’escriptori apareixerà la següent icona (Figura 13). Feu-hi doble clic.

Figura 13
 

Figura 13

2.3.- Apareixerà la següent finestra (Figura 14) sol·licitant les credencials. Heu d’introduir les credencials d'UIBdigital i fer clic a “OK”.

Figura 14

Figura 14

2.4.- Una vegada que s’estableixi la connexió, es tancarà la finestra i apareixerà la següent notificació a la part dreta inferior de l’escriptori (vegeu la Figura 15).

Figura 15
 

Figura 15

3.- Com desconnectar-se del servidor?

3.1.- Heu d’anar a la icona de la part dreta inferior, fer-hi clic amb el botó dret del ratolí i triar l’opció “Disconnect”.

Figura 16
  

Figura 16