Escoltar

Manual d'OpenVPN per a Linux

Descarregau i instal·lau el client

Primer us heu de donar d’alta al servei de VPN a UIBdigital

Després, heu d’instal·lar al vostre ordinador el client d’OpenVPN (es recomana la versió estable 2.1.0 o superior) per a Linux. El mètode d’instal·lació vindrà determinat per la distribució de Linux que tingueu. Instal·lau el paquet OpenVPN si es troba disponible als repositoris de la vostra distribució. Per exemple:

"apt-get install openvpn"

 

Si el paquet OpenVPN no es troba disponible als repositoris, descarregau les fonts d’OpenVPN i compilau-les al vostre sistema tal i com mostra l’exemple:

#Extreure el contingut del fitxer comprimit.

tar -xzvf openvpn_versio.tar.gz 

#Situar-se al directori creat a la passa anterior

cd openvpn_versio 

#Executar les següents comandes dins del directori (amb privilegis d’administrador) 

./configure

make

make install

 

Una vegada fet això, ja tendreu el client d’OpenVPN instal·lat.

A continuació heu de descarregar la configuració per defecte d’OpenVPN i l'heu de copiar a un mateix directori, a elecció vostra.

Com connectar-se amb el servidor?

Per establir una connexió VPN amb l'UIB s’ha d’executar la següent comanda:

"root@localhost# openvpn --config <fitxer_de_configuracio>


NOTA: necessitareu permisos d’administrador del sistema per poder executar el client.

 

A continuació el client sol·licitarà les credencials d’accés d'UIBdigital.


NOTA: si apareix el següent missatge d’error, pot ser que no tengueu el mòdul tun activat al kernel del sistema operatiu. Per activar-ho, consultau-ho a la documentació de la distribució corresponent del sistema operatiu

Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)

   

Com desconnectar-se del servidor?

Heu d’aturar l’execució del client o bé tancar la consola de sistema des d’on s’executa el client d’OpenVPN.