Escoltar

Manual d'OpenVPN per iOS

Manual d’OpenVPN per a iOS


NOTA: versió compatible amb iOS 6

1.- Primer donau-vos d’alta al servei de VPN a UIBdigital.
2.- Després, accediu a “App Store” i instal·lau el programari “OpenVPN Connect” (com a mínim la versió 1.0.1).
3.- Una vegada estigui al vostre iPad/iPhone, teniu dues opcions:

  • Primera opció: enviau-vos per correu electrònic el fitxer de configuració i obriu-lo des de l'iPad/iPhone.
  • Segona opció: descarregau el fitxer de configuració d’OpenVPN al vostre ordinador i emprau l’aplicació iTunes per a copiar la configuració a l’aplicació OpenVPN (vegeu la Figura 1).
     


Figura 1
Figura 1
 


4.- Tot seguit, afegiu el fitxer de configuració d’OpenVPN que us heu d’haver descarregat prèviament (vegeu la Figura 2).


Figura 2

Figura 2
 


5.- Un cop ja disposeu del fitxer, clicau l’opció “Aceptar”. (Figura 3)

 

Figura 3 
Figura 3
 6.- Seguidament, obriu l’aplicació OpenVPN i pitjau sobre el botó “+” del perfil “vpn2.uib.es/openvpn” per editar-lo (vegeu la Figura 4).


Figura 4
 
Figura 4


7.- Dins el perfil, introduïu el vostre usuari i contrasenya d'UIBdigital i pitjau el botó “Connection” (Figura 5).
 


Figura 5 
Figura 5
 


8.- Finalment, a la Figura 6 s’observa que la connexió s’ha establert correctament.Figura 6 
Figura 6