Escoltar

Cronologia

  Avaria del servei de teleeducació (Campus Extens)
  Aturada del servei de teleeducació (Campus Extens)
  Canvi en el node de Balears de RedIRIS
  Interrupció del servei de Moodle
 Febrer Aturada de diversos serveis TIC
Març Aturada del servei de teleeducació (Campus Extens)
  Interrupció parcial del servei de Xarxa
Abril Les adreces de correu o web amb el sufix "uib.eu" no funcionen
Maig Problemes d'accés a UIBdigital
  Aturada del servei de teleeducació (Campus Extens)
  Interrupció del servei d'UIBdigital i el web corporatiu.
  Millora de la xarxa d'ordinadors de l'edifici Anselm Turmeda
  Actuacions de millora de la xarxa de comunicacions durant el mes de maig
  Interrupció del servei d'UIBmail
Juny Problemes d'accés a DreamSpark
  Problemes d'accés a Campus Extens
  Problemes d'accés als serveis TIC de la UIB
  Tasques de millora a la xarxa de comunicacions de l'edifici Ramon Llull
  Actuacions de millora de la xarxa de comunicacions durant el mes de juny
Juliol Treballs de manteniment general en la xarxa de comunicacions
  Actuacions de millora de la xarxa de comunicacions durant el mes de juliol
Agost Avís de manteniment del servei de xarxa de comunicacions
Setembre Interrupció del servei de xarxa
  Interrupció del servei d'UIBdigital
  Incidència amb Telefònica
Octubre Internet Explorer 7 no funciona correctament amb UIBmail
  Interrupció del servei d'UIBdigital
Novembre Tasques de manteniment general en la xarxa de comunicacions de dades
Desembre Millora de la xarxa d'ordinadors de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos