Escoltar

Catàleg de serveis d'usuari

El Catàleg de Serveis d'Usuari recull tots els serveis que el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) ofereix als seus usuaris. L'objectiu del catàleg és centralitzar tota la informació de cadascun dels serveis per facilitar-ne el seu ús. De cada servei es presenta la informació disponible relacionada amb ell: sol·licitud del servei, preguntes més freqüents, manuals, suport, indicadors de funcionament, etc.

Es mostren els serveis oferits als col·lectius seleccionats a continuació:

Serveis de suport a l'activitat acadèmica

Aplicacions de docència i investigació dins UIBdigital

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)

Descripció:

Conjunt d'aplicacions web accessibles des de UIBdigital per a la gestió acadèmica i de les tasques docents i de recerca. Inclou, entre d'altres:

 • Guies docents
 • Cronogrames
 • Gestió de llistes de classe i d'exàmens
 • Gestió d'actes
 • Estadístiques i històric de docència
 • Certificats
 • Tutories de matrícula, de carrera i d'assignatures
 • Seguiment econòmic de projectes
 • Accés a teleeducació (Campus Extens)

 

Aplicacions de formació dins UIBdigital

 

Destinataris:

 • Alumnat

Descripció:

Aquest servei, a més de l'accés a l'ensenyament virtual de la UIB, recull també un conjunt d'aplicacions web accessibles des de UIBdigital per a realitzar tràmits administratius relacionats amb la formació. Inclou, entre d'altres:

 • Accés a teleeducació (Campus Extens)
 • Accés a la Universitat (preinscripció)
 • Matrícula
 • Horaris
 • Qualificacions
 • Consulta d'expedients
 • Tramitació de programes de mobilitat
 • Tutories de carrera
 • Inserció professional DOIP (aquest servei no inclou l'atenció a l'alumnat ja que és una funció de FUEIB)
Aules d'informàtica

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Les aules d'informàtica són espais destinats a la docència on els usuaris disposen d'ordinadors preparats per a dur a terme tasques acadèmiques.

Aquest servei inclou:

 • Administració de les aules d'informàtica per a docència.
 • Programari a disposició de la docència a les aules d'informàtica.
Impressió de documents a les copisteries

 

Destinataris:

 • Alumnat

Descripció:

Aquest servei permet als usuaris enviar documents des dels ordinadors de les aules d'informàtica, biblioteques, laboratoris, etc. del campus a qualsevol centre del servei de reprografia per a imprimir-los. A la copisteria, l'usuari pot, mitjançant les credencials de UIBdigital, llistar, imprimir o esborrar els seus documents. L'ús de les credencials assegura que només l'usuari que ha generat el document pot imprimir-lo.

Suport a teleeducació (Campus Extens)

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del servei Campus Digital

Descripció:

Aquest servei ofereix:

 • Manteniment de l'eina pròpiament dita (actualment Moodle); instal·lació, configuració, actualitzacions, adaptacions funcionals i resolució d'incidents tècnics.
 • Coordinació amb l'oficina de Campus Digital, assessorament en els aspectes tècnics, ajuda en la resolució d'incidents amb els usuaris, usos incorrectes de l'eina, gestió de peticions d'adaptacions de l'eina i planificació plurianual i de canvi de curs.

Aquest servei no inclou l'atenció a l'usuari final (alumnat, PDI, etc.) ja que és una funció de l'Oficina de Campus Digital.

Correcció d'exàmens amb lectora de marques òptiques

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)

Descripció:

El CTI ofereix un servei de correcció d’exàmens de tipus test mitjançant una lectora de marques òptiques.