Escoltar

Catàleg de serveis d'usuari

El Catàleg de Serveis d'Usuari recull tots els serveis que el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) ofereix als seus usuaris. L'objectiu del catàleg és centralitzar tota la informació de cadascun dels serveis per facilitar-ne el seu ús. De cada servei es presenta la informació disponible relacionada amb ell: sol·licitud del servei, preguntes més freqüents, manuals, suport, indicadors de funcionament, etc.

Es mostren els serveis oferits als col·lectius seleccionats a continuació:

Altres serveis

Programa de reutilització d'equipament informàtic (UIB Reutilitza)

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Aquest programa estableix els mecanismes formals per a la reutilizació de material informàtic de la UIB, fomentant la reutilització interna a la mateixa UIB i destinant material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i altres iniciatives d'interès social.

Correcció de proves externes a la UIB amb lectora de marques òptiques

 

Destinataris:

 • Altres usuaris

Descripció:

El CTI ofereix un servei de lectura de proves tipus test externes a la UIB (proves selectives, etc.) mitjançant una lectora de marques òptiques. El resultat i les estadístiques obtingudes de la correcció o la lectura es poden entregar en paper i/o en versió digital.

Lectura d'enquestes amb lectora de marques òptiques

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

El CTI ofereix un servei de captura massiva de dades (enquestes, etc.), mitjançant una lectora de marques òptiques.

Es pot escollir el tipus de resultat de la lectura de l'enquesta:

 • Lectura simple: un arxiu amb la digitalització de les respostes dels fulls de marques òptiques sense cap tipus de tractament
 • Pre-tractament de les dades: una estadística senzilla de les dades llegides dels fulls de marques òptiques (freqüències i quantitats)
Lloguer d'aules d'informàtica a entitats externes

 

Destinataris:

 • Altres usuaris

Descripció:

La UIB posa a disposició d'entitats externes les seves aules d'informàtica per cobrir la necessitat de gaudir d'un espai ample amb un gran nombre d'ordinadors (proves selectives, etc.), sempre que es complesquin els requisits tècnics i organitzatius establerts.

Per sol·licitar aquest servei heu de contactar amb el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

 

Xarxa sense fils (Wi-Fi) per a actes diversos

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI) responsable de l'esdeveniment
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) responsable de l'esdeveniment
 • Altres usuaris

Descripció:

La xarxa sense fils també es troba disponible per als assistents d'actes diversos relacionats amb l'activitat acadèmica i investigadora de la UIB (seminaris, congressos, reunions, etc.) que es realitzin als espais de la Universitat.