Escoltar

Catāleg de serveis d'usuari

El Catàleg de Serveis d'Usuari recull tots els serveis que el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) ofereix als seus usuaris. L'objectiu del catàleg és centralitzar tota la informació de cadascun dels serveis per facilitar-ne el seu ús. De cada servei es presenta la informació disponible relacionada amb ell: sol·licitud del servei, preguntes més freqüents, manuals, suport, indicadors de funcionament, etc.

Es mostren els serveis oferits als col·lectius seleccionats a continuació:

Serveis de suport a la gestiķ universitāria

Aplicacions dels serveis universitaris
Aplicacions integrades dins l'Aplicatiu de Gestiķ de l'Organitzaciķ Acadčmica (AGORA)

 

Destinataris:

 • Personal dels Serveis Administratius (PAS) dels diferents edificis i de les seus amb responsabilitats en la gestió acadèmica
 • Personal del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
 • Personal d'administració de l'Escola d'Hoteleria
 • Personal d'administració de les escoles adscrites

Descripció:

Àgora engloba tot un seguit d'aplicacions per a donar suport a la gestió acadèmica. Aquest servei inclou, entre d'altres:

 • Proves d'accés a la Universitat.
 • Definició de plans d'estudis.
 • Gestió de preinscripció universitària.
 • Matriculació i automatriculació.
 • Gestió d'horaris i espais.
 • Sol·licitud, gestió i tramitació de beques.
 • Expedient (trasllats, certificats, convalidacions).
 • Actes acadèmiques.
 • Sol·licitud, gestió i impressió de títols oficials i propis.
 • Cerimònia de graduació.

 

Aplicaciķ de comptabilitat

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Control i Comptabilitat i del Servei de Pressupost i Tresoreria.
 • Personal Docent i Investigador (PDI) que gestionen projectes.

Descripció:

Aplicació per a efectuar les tasques relacionades amb la comptabilitat de la UIB. Inclou, entre d'altres:

 • Aplicació de gestió de la comptabilitat.
 • Integració de consultes econòmiques personalitzades a UIBdigital.
Aplicaciķ de gestiķ de personal

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Recursos Humans i del Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Descripció:

Aplicació per a la gestió dels recursos humans de la UIB. Inclou, entre d'altres:

 • Aplicació de gestió de personal.
 • Integració de consulta de retribucions personalitzades a UIBdigital.
 • Aplicació de control de presència:
  • Gestió de vacances i permisos del personal.
  • Gestió de fitxatges del personal.
  • Integració de consulta del control de presència a UIBdigital.
Aplicaciķ de gestiķ de despeses de patrimoni

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura.

Descripció:

Aplicació per a la gestió de despeses de patrimoni.

Aplicaciķ de registre de la UIB

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) que realitza tasques de registre.

Descripció:

Aplicació per al registre documental general de la UIB.

Aplicaciķ d'avaluaciķ de la tasca docent

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària  (SEQUA).

Descripció:

Aplicació per a efectuar les tasques relacionades amb l'avaluació de la tasca docent del professorat de la UIB. Inclou, entre d'altres:

 • Aplicació per a l'avaluació de la tasca docent.
 • Integració de consultes de planificació i informes personalitzats a UIBdigital.

Aquest servei no inclou l'atenció a l'usuari final (alumnat, PDI, etc.) ja que és una funció del SEQUA.

Aplicaciķ d'avaluaciķ per competčncies

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Recursos Humans.

Descripció:

Aplicació per a l'avaluació per competències.

Aplicaciķ del Departament d'Orientaciķ i Inserciķ Professional (DOIP)

 

Destinataris:

 • Personal de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) dedicats al Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP).

Descripció:

Aplicació de gestió per al Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP).

Aplicatiu de gestiķ d'oferta formativa (GOF)

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) dels serveis administratius de Sa Riera.

Descripció:

Aplicació per a la gestió de l'oferta formativa que es tramita només des dels Serveis Administratius de Sa Riera.

Aplicaciķ de reserva d'espais

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) que realitza tasques de reserva d'espais.

Descripció:

Aplicació per a la gestió de reserves de qualsevol tipus d'espai de la UIB (aules, salons d'actes, etc.).

Targeta universitāria

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

La targeta universitària permet, entre d’altres, l’acreditació del seu titular com a membre de la comunitat universitària, la identificació electrònica a certes aplicacions o la signatura electrònica amb certificats digitals.

Gestiķ d'enquestes a UIBdigital

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Gestió de l'aplicació d'enquestes de UIBdigital, que inclou:

 • Planificació temporal de les enquestes que es volen publicar a UIBdigital de tots els serveis.
 • Creació i publicació d'enquestes a UIBdigital.
 • Entrega d'informes de resultats de les enquestes processades.
Punts d'ajuda i guārdies puntuals per suport a les TIC

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

L'objectiu dels punts d'ajuda és donar suport en diferents aspectes de les tecnologies de la informació als membres de la comunitat universitària en temes concrets i en moments en què es preveu molta afluència de gent o un gran nombre d'incidències; com per exemple el procés de matrícula o la configuració de Wi-Fi a començament de curs.

Automatitzaciķ de processos administratius (trāmits electrōnics)

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Aquest servei ofereix una eina electrònica per a tramitar els processos administratius de manera àgil, fàcil i senzilla dins UIBdigital. Amb aquest servei s’assessora i es dóna suport a l’automatització i formalització de processos administratius. Finalment, els processos formalitzats s’implementen dins l’entorn de UIBdigital.