Catàleg de serveis d'usuari

El Catàleg de Serveis d'Usuari recull tots els serveis que el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) ofereix als seus usuaris. L'objectiu del catàleg és centralitzar tota la informació de cadascun dels serveis per facilitar-ne el seu ús. De cada servei es presenta la informació disponible relacionada amb ell: sol·licitud del servei, preguntes més freqüents, manuals, suport, indicadors de funcionament, etc.

Es mostren els serveis oferits als col·lectius seleccionats a continuació:

Serveis de suport al lloc de treball

Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

El Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) actua com a únic punt de contacte entre els usuaris de tots els serveis d'aquest Catàleg i el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

L'horari del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) és de 8:00h fins les 20:00h.

El Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) atén:

Entorn de treball del PAS

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Aquest servei ofereix a alguns membres del personal d'administració i serveis (PAS) de la UIB una plataforma informàtica que inclou un ordinador amb un conjunt bàsic de programari (ofimàtica, antivirus, aplicacions institucionals, etc.) i altres dispositius.

Per a poder utilitzar aquests ordinadors són necessàries les credencials institucionals de la UIB (nom d'usuari i clau d'accés).

El servei inclou, entre d'altres:

 • Administració i manteniment dels ordinadors de PAS.
 • Instal·lació i configuració de perifèrics: impressores, escàners, etc.
 • Gestió de les quotes d'espai assignades als usuaris.
 • Còpia de seguretat diària.
Impressió en xarxa

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Aquest servei permet emprar les impressores compartides, algunes de les quals disposen d'altres funcions com ara fax, fotocopiadora i escàner.
 

Microsoft Office 365

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)

Descripció:

La UIB proporciona accés a Office 365. Cada usuari disposa d'una subscripció gratuïta al seu programari Microsoft Office 365 ProPlus, que inclou les últimes versions de Word, Excel i PowerPoint, Publisher i Access (aquests dos últims només per a PC). També permet utilitzar aquestes aplicacions en el núvol, on cada usuari també té 1 TB d'emmagatzematge en un compte OneDrive per poder tenir organitzats tots els documents de treball i de consulta.

Per a l'alumnat matriculat a la UIB, a més dels serveis anteriors, es proporciona un compte de correu electrònic institucional.

Correu electrònic
Comptes de correu electrònic per a l'alumnat

 

Destinataris:

 • Alumnat

Descripció:

La UIB proporciona un compte de correu electrònic institucional per a l'alumnat matriculat a la UIB. Per tant, les comunicacions de la Universitat amb els estudiants mitjançant correu electrònic es faran únicament a través de l'adreça de correu electrònic institucional.

Podeu accedir a aquest compte mitjançant el portal estudiant.uib.cat, introduint-hi les credencials corporatives que s'utilitzen per accedir a UIBdigital.

Aquest compte va lligat a Microsoft Office 365, que a més, ofereix tot un seguit de programes que podreu consultar al servei de Microsoft Office 365.

Comptes de correu electrònic per al personal

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

El servei de correu electrònic de la UIB:

 • Permet als seus usuaris accedir al correu corportatiu de la Universitat via web: UIBmail.
 • Permet disposar de llistes de distribució i àlies de correu.
 • Disposa d'un sistema antispam per a minimitzar els efectes del correu brossa.
 • Inclou la còpia de seguretat de les bústies del correu institucional.
Entorn col·laboratiu

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

UIBmail ofereix algunes utilitats col·laboratives, entre d'altres, aquestes:

 • Calendaris compartits
 • Arxius compartits amb InfoStore
 • Llibretes de contactes compartides
Llistes de distribució de correu electrònic

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

 Les llistes de distribució de correu electrònic:

 • Enviar correu a múltiples usuaris de forma simultània.
 • Afegir i eliminar usuaris o grups d'usuaris a una llista.
 • Editar propietaris de la llista.
 • Editar moderadors de la llista.
 • Permet als usuaris administrar les seves llistes de correu des del servidor de llistes de correu de la UIB.

S'ha de tenir en compte que els usuaris no poden crear les seves llistes de distribució huran de contactar amb el CTI per a la seva creació. A UIBdigital, a l'apartat de Gestions i Serveis > Suport podeu enviar un tiquet per sol·licitar una nova llista de distribució de correu electrònic.

Xarxa
Xarxa cablejada

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres (IMEDEA, FUEIB, FugUIB, etc.)

Descripció:

És el servei d'accés a la xarxa de comunicacions de dades cablejada de la UIB. Per a gaudir d’aquest servei, els dispositius (ordinadors, impressores, servidors, etc.) s’han de connectar per cable a les preses de dades que formen part de la infraestructura de cablejat estructurat dels edificis.

La finalitat d’aquest servei és connectar dispositius, de forma estable i/o permanent, a la xarxa de comunicacions de la UIB. Per a connectivitat de dispositius de forma temporal o en ubicacions i espais comuns, o que requereixen de mobilitat, és recomanable l'accés a la xarxa mitjançant la infraestructura de xarxa sense fils (Wi-Fi).

El servei inclou:

 • Gestió de sol·licituds d’alta i baixa de preses de dades.
 • Assignació de la configuració de xarxa dels dispositius.
 • Manteniment i configuració de la infraestructura.
Xarxa sense fils (Wi-Fi)

 

Destinataris:

 • Alumnat.
 • Personal Docent i Investigador (PDI).
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS).
 • Altres usuaris.

Descripció:

El servei d'accés a la xarxa sense fils (Wi-Fi) de la UIB permet l'accés a Internet i a certs recursos de la Universitat, sense la necessitat de disposar d'una connexió física, afavorint així la mobilitat dels usuaris.

A més, la xarxa sense fils de la UIB forma part de la iniciativa internacional Eduroam (Educational Roaming), infraestructura mundial de xarxa sense fils que permet la mobilitat entre les institucions que en són participants.

Els usuaris de les institucions associades al projecte Eduroam poden accedir, amb les credencials (nom d'usuari i clau) que empren a la seva institució, a qualsevol de les xarxes sense fils de les institucions que formen part d'Eduroam.

Xarxa privada virtual VPN

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Servei d'accés remot i segur a la xarxa de la Universitat. Aquest servei fa ús de la tecnologia VPN (acrònim de Virtual Private Network, Xarxa Privada Virtual) que estableix un canal segur entre l'equip de l'usuari, ubicat a qualsevol xarxa amb accés a Internet, i la xarxa privada corporativa de la Universitat.

El servei inclou:

 • Gestió de sol·licituds i credencials d'accés al servei
 • Manteniment i configuració de la infraestructura
 • Gestió de polítiques i mesures de seguretat per a configuracions i accessos d'usuaris a determinats recursos de xarxa
Suport a l'administració electrònica

 Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Assessorar i donar suport a l’ús de la firma electrònica a la UIB. Explicar el funcionament dels certificats més habituals usats als programes ofimàtics de la UIB i a les aplicacions web de l’administració. També oferir assessorament a la forma d’obtenir un certificat vàlid per a fer els tipus de firma que requeresquin. Donar suport al programari dels ordinadors usats als serveis administratius per permetre la utilització dels certificats més habituals per usar firma electrònica avançada i reconeguda (DNI electrònic, Certificat software de la FNMT).

Entorn laboral del treballador dins UIBdigital

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Conjunt d'aplicacions web accessibles des d'UIBdigital per auto-gestionar i consultar la informació laboral, que inclou, entre d'altres:

 • Control horari
 • Control de vacances
 • Consulta de la nòmina
Software a la UIB

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

La UIB ofereix a la comunitat universitària llicències de software puntuals, que serveixen per donar suport a l'activitat acadèmica.
Per altra banda la UIB posa al vostre abast el portal web Softlliure. Aquí trobareu una relació de programes de codi obert d’interés per a la comunitat universitària, amb una petita descripció i enllaços de descàrrega. Es presenta agrupat per temes, per usos acadèmics i oferint alternatives al software privatiu més comú. Molt d'aquest programari lliure el trobareu instal·lat als escriptoris virtuals d’alumnes

Zoom

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Zoom és un programa de videoconferències desenvolupat per Zoom Video Communications que permet reunir-se vitrtualment amb altres persones. Destaca per la seva senzilla interfície i usabilitat, independentment de l'experiència tecnològica.

Les seves principals característiques són: reunions individuals, videoconferències en grup, compartició de pantalla, connectors, extensions de navegador i la possibilitat de gravar reunions.

Està disponible per a la gran majoria de sistemes operatius: Windows, Linux, MacOS, iOS i Android.

Accés al Zoom de la UIB