Borsa d'alumnat col·laborador

Pels acords normatius 8193 i 8194 de novembre de 2007 es crea i s’estableix la normativa de la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia de la UIB. L'objectiu d’aquesta borsa d'alumnat col·laborador és poder disposar de les dades d'alumnes amb voluntat de convertir-se en col·laboradors de diversos serveis de la UIB, un  d’ells, les aules d'informàtica. Això permet un millor servei i disposar d'un mecanisme ràpid i àgil per a la substitució dels alumnes que per qualsevol motiu abandonen la col·laboració.

Per a ser alumne col·laborador tecnològic a les aules d’informàtica no hi ha cap requeriment ni coneixement específic. L'únic requisit és estar matriculat a la UIB en el moment de presentar la sol·licitud a la borsa. Es demanen uns certs coneixements informàtics i ganes de fer feina. Aquests alumnes són els encarregats d'obrir i tancar les aules, de procurar que funcionin  el millor possible, de vetllar pel compliment de les normes d’ús i d'ajudar els usuaris quan hi tenen dificultats.

Els alumnes aspirants a la borsa han de presentar l'imprès de sol·licitud degudament emplenat, i lliurar la següent documentació exigida al Servei d'Informació, al Centre de Tecnologies de la Informació o als serveis administratius de les seus de Menorca o Eivissa i Formentera:

a) Full de sol·licitud (133KB)
b) Expedient acadèmic
c) Breu currículum vitae

Actualment s’ofereixen 6 places de col·laborador a les aules d’informàtica (3 de torn de matí i 3 de torn d’horabaixa).