Targeta universitària

La nova targeta universitària té els següents usos:

 • Identificació del titular com a membre de la comunitat universitària.
 • Control de pas a determinats espais del campus amb accés restringit.
 • Control de presència per al Personal d’Administració i Serveis.
 • Gestió de préstecs del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Obtenció de descomptes en botigues, associades o no amb la Universitat.
 • Permetrà, en el futur, accedir a tràmits en línia oferts per la UIB i a altres administracions públiques (el xip criptogràfic que incorpora ho fa possible) i firmar digitalment documents amb la mateixa eficàcia jurídica que la firma manuscrita.

Qui pot sol·licitar la targeta universitària?

Els usuaris que poden sol·licitar la targeta universitària de la UIB són els següents:

 • Alumnat de la UIB.
 • El Personal Docent i Investigador de la UIB.
 • El Personal d'Administració i Serveis de la UIB.

Quines entitats financeres emeten la targeta universitària?

L’emissió de la nova targeta universitària la realitzen diferents entitats financeres i ofereixen al seu titular la possibilitat d'activar-la financerament. A continuació podeu consultar les característiques de les entitats que confeccionen les targetes:

Entitat Tipus de targeta
CaixaBank VISA
Banco Santander Maestro 4B

El titular de la targeta no està obligat a signar cap contracte amb l’entitat financera per disposar de la targeta universitària. Si voluntàriament vol activar la funcionalitat financera de la seva targeta universitària ho haurà de fer des d’una oficina de l’entitat financera que l’ha emesa.

El personal de la UIB només pot demanar-la amb el "Banco Santander".

Com m'entregaran la targeta universitària?

En el procés d'UIBdigital de sol·licitud de la nova targeta universitària s’informa de com cada entitat financera entrega la targeta. Recordau que el PAS i PDI just pot demanar la targeta a través del “Banco Santander”

Entitat Entrega de la targeta
CaixaBank S'ha de recollir en l'oficina seleccionada
Banco Santander Es rep en el domicili indicat o es fa de manera instantània a l’oficina del campus (cal sol·licitar cita prèvia).

 

Què he de fer una vegada tenc la meva targeta?

Activar-la a UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Targeta UIB) pitjant damunt la icona d'activació. Uns minuts després d'haver-la activat, la targeta tindrà disponibles tots els serveis de la UIB als quals dóna accés.

Què puc fer si he rebut la targeta universitària però no la puc activar a UIBdigital?

Pot passar que hàgiu rebut la targeta universitària i que a UIBdigital no la pugueu activar perquè a l'estat de la targeta encara surti el missatge: "Pendent de confecció". En aquest cas, esperau uns dies i tornau-ho a provar. Si passat aquest temps l'estat de la targeta encara no és "Confeccionada", s'ha de notificar una incidència amb la targeta a UIBdigital (és la icona amb el triangle groc).

Què puc fer si l'estat de la targeta a UIBdigital és "Confeccionada" però encara no l'he rebuda?

La UIB no té cap mecanisme de control sobre el procés que segueix una targeta des del moment en què s'ha confeccionat a l'entitat financera fins que es lliura al seu propietari. Durant aquest procés és possible que alguna targeta es perdi. Quan passa això, la UIB no disposa d'informació sobre on ha quedat la targeta o com es pot recuperar.

Per tant, si l'estat de la targeta a UIBdigital és "Confeccionada" però encara no l'heu rebuda:

 • Si la targeta és del Banco Santander, s'envia per correu postal, aleshores pot passar que encara no hagi arribat a l'adreça que vàreu especificar. Us aconsellam que espereu uns dies.
 • Si la targeta és de qualsevol altra entitat, l'entrega es fa a l'oficina. Si quan heu anat a cercar-la encara no hi era, us aconsellam que espereu uns dies i hi torneu a anar.

Si passat aquest temps encara no ha arribat podem pensar que s'ha perdut. En aquest cas, s'ha de notificar una incidència amb la targeta a UIBdigital (és la icona amb el triangle groc) i després demanar-ne una altra de nova (consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei).

Com puc demanar una nova targeta si l'he perduda o s'ha romput?

S'ha de notificar una incidència amb la targeta a UIBdigital (és la icona amb el triangle groc) i després demanar-ne una altra de nova (consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei).

Cal renovar la targeta universitària?

Si UIBdigital us informa que s'apropa la caducitat de la vostra targeta, heu de tenir en compte que l'ús dels serveis de la UIB amb aquesta targeta no caduca (impressió a les copisteries, accés a espais restringits, fitxatge, biblioteca...), només és important per a afers externs a la UIB (identificació davant qualsevol organisme, operacions financeres...). Si tot i així voleu renovar-la, fixau-vos que:

 • Si voleu canviar d'entitat bancària podeu anar directament al procés de renovació.
 • Si voleu mantenir la mateixa entitat bancària, heu de revisar la data de caducitat per tal de veure la data que us sembli millor (no importa que sigui ara mateix, n'és suficient un mes o dos abans).

Com puc demanar una nova targeta si la meva ha caducat?

S'ha de notificar una incidència amb la targeta a UIBdigital (és la icona amb el triangle groc) i després demanar-ne una altra de nova (consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei).

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport o emplenau el formulari de suport que hi ha a peu de pàgina a UIBdigital.