Xarxa sense fils (Wi-Fi)

Configuració de la xarxa Wi-Fi (Eduroam)

La xarxa sense fils de la UIB permet a la comunitat universitària accedir a Internet sense la necessitat d'una connexió física del seu dispositiu, afavorint així la mobilitat dels usuaris.

A més, la xarxa sense fils de la UIB forma part de la iniciativa internacional Eduroam. Això vol dir que els usuaris de les institucions adscrites al projecte Eduroam podran accedir, amb les seves credencials (nom d'usuari i clau d'accés), a qualsevol de les xarxes sense fils de les institucions que participen en aquest projecte. D'aquesta manera, s'ofereix un espai únic de mobilitat als usuaris membres de les institucions afiliades a Eduroam.

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Poden accedir a aquest servei els usuaris següents:

 • El Personal Docent i Investigador de la UIB.
 • El Personal d'Administració i Serveis de la UIB.
 • L'Alumnat de la UIB.
 • Membres d'altres col·lectius integrats dins UIBdigital com l'Escola d'Hoteleria, el personal de la FUEIB, l'alumnat de cursos de postgrau depenents de la FUEIB i el personal del LADAT.
 • Altres col·lectius com: FgUIB, Amics i Amigues de la UIB, l'alumnat de la UOM i els estudiants de cursos de postgrau.
 • Aquelles persones o empreses externes que mantinguin algun tipus de vincle professional o contractual amb la UIB, sempre subjectes a condicions i a l'aprovació per part d'un responsable de la UIB.

Important: quan s'activa el servei se signa un contracte de servei lligat al col·lectiu pel qual es fa la sol·licitud. En deixar de pertànyer a un col·lectiu o canviar el tipus de col·lectiu i vincle amb la UIB, caducarà el contracte de servei i llavors, per a poder accedir novament al servei, aquest s'haurà de tornar a sol·licitar o activar.

Com puc sol·licitar el servei de xarxa sense fils per a actes diversos?

Com puc emprar aquest servei?

Per a poder emprar aquest servei és necessari que:

 • Disposeu d'un compte d'accés al servei (vegeu l'apartat "Com es pot sol·licitar aquest servei?").
 • Tingueu al dispositiu (ordinador, PDA...) una targeta de xarxa sense fils homologada segons l'estàndard IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n o IEEE 802.11ac.

Els dispositius han de suportar els estàndards d'autenticació 802.1X/EAP-PEAP-MsCHAPv2 per a garantir la seguretat de les comunicacions (altrament, consultau la qüestió "Què és el nou servei Wi-Fi per a dispositius no 802.1x compliant ?").

Des de quin lloc el puc emprar?

A la UIB hi ha cobertura Wi-Fi a les ubicacions següents:

 • Campus de la UIB (inclou la Residència d'Estudiants i les instal·lacions esportives CampusEsport)
 • Edifici Sa Riera de Palma
 • Seu universitària d'Eivissa i Formentera
 • Seu universitària de Menorca
 • Institut Mediterrrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)

Quan puc emprar aquest servei?

Els usuaris podran utilitzar aquest servei durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any.

Què és el nou servei Wi-Fi per a dispositius no 802.1x?

Hi ha un grup de dispositius mòbils del tipus PDAs, telèfons mòbils... que no suporten el conjunt de protocols 802.1X/EAP-PEAP-MsCHAPv2 implantat a la configuració de la xarxa Wi-Fi de la UIB que garanteixen la seguretat de les comunicacions.

Per a aquests dispositius el Centre de Tecnologies de la Informació ha posat en marxa un nou servei d'accés a la Wi-Fi de la UIB que us permetrà, prèvia identificació del dispositiu, emprar la xarxa sense fils de la UIB.

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.


Millores a la Wi-Fi

El dia 5 de desembre de 2016 es realitzaran una sèrie de millores en la xarxa sense fils de la Universitat de les Illes Balears que requeriran que s'hagin de realitzar uns canvis en les configuracions Wi-Fi dels diferents dispositius que s'hi connecten. El principal canvi és la desaparició de la xarxa (SSID) uib1x amb la qual cosa tota la connectivitat es realitzarà mitjançant la xarxa amb SSID Eduroam. Per altra banda, també es deshabilitarà l'ús del protocol d'autenticació TTLS per raons de seguretat. Això implicarà que tots els dispositius hauran de ser reconfigurats i es recomana fer-ho amb antelació a la data del dia 1 de desembre per no patir una pèrdua de connectivitat Wi-Fi una vegada realitzats els canvis.

Per a dur a terme aquesta reconfiguració dels vostres dispositius únicament heu d'accedir a la configuració de la xarxa Wi-Fi a on se us oferirà el configurador necessari que heu de fer servir en funció del sistema operatiu i la versió del dispositiu des del qual accediu a la xarxa Wi-Fi.

Una vegada llençat el configurador, l'única informació que se us requerirà serà que hi configureu les vostres credencials corporatives per a poder registrar-vos correctament al servei de Wi-Fi.

És important fer notar que a l'hora d'introduir les credencials d'accés heu d'indicar el vostre usuari d'UIBdigital seguit d'un dels tres dominis d'identificació d'usuaris permesos a la UIB, que són id.uib.cat, id.uib.es, id.uib.eu (per exemple, un usuari que té com a usuari corporatiu l'identificador abc123, haurà d'introduir: abc123@id.uib.es, abc123@id.uib.cat o abc123@id.uib.eu).

Què passarà si no configuro de nou el meu dispositiu abans del dia del canvi?

El dispositiu patirà un tall de servei. Potser aquest tall es manifesti com a un error d'autenticació (en el cas de tenir el vostre dispositiu configurat amb el protocol TTLS), o si normalment es connecta a la xarxa uib1x, a partir del dia del canvi, i únicament durant uns dies, serà redirigit a la pàgina del configurador i fins que no es realitzi la reconfiguració del dispositiu no tindreu accés al servei.

Per què es deshabilita la xarxa uib1x?

El fet de tenir dues configuracions de xarxa Wi-Fi (eduroam i uib1x) pot generar problemes en el  dispositiu ja que es va connectant intermitentment a un i a l'altre produint petits talls en la connectivitat.

Què és eduroam?

Eduroam és una contracció de education roaming i és el servei mundial de mobilitat segura desenvolupat per a la comunitat acadèmica i d'investigació. La Universitat de les Illes Balears forma part del projecte eduroam. Aquest servei permet que els estudiants, investigadors i personal de les institucions participants tinguin connectivitat  no només quan es troben al seu propi campus, si no que també permet gaudir d'aquest servei Wi-Fi quan es troben de visita a alguna altra institució participant.

Per què és important emprar l'usuari UIBdigital amb els dominis (per exemple: abc123@ id.uib.es, abc123@ id.uib.cat o abc123@ id.uib.eu)?

Com ja hem indicat, la Universitat de les Illes Balears forma part del projecte global eduroam, i cada institució ha d'emprar el seu domini d'identificació d'usuari per a poder identificar a quina institució s'ha de redirigir la sol·licitud d'autenticació per validar les credencials d'usuari. Afegint un dels tres dominis (per exemple abc123@ id.uib.es, abc123@ id.uib.cat o abc123@ id.uib.eu) asseguram poder tenir accés a Internet des de qualsevol de les institucions participants en el projecte eduroam.

Què és cat.eduroam.org i eduroam CAT?

La pàgina web cat.eduroam.org (eduroam Configuration Assistant Tool) és la pàgina oficial on els administradors locals d'eduroam introdueixen els detalls de la configuració per a la connexió a eduroam dels membres de la seva institució. Basats en aquestes configuracions eduroamCAT genera instal·ladors personalitzats per a les principals plataformes i sistemes operatius per als membres de cada organització.

Què fa l'instal·lador d'eduroam CAT?

L'instal·lador d'eduroam CAT configura la xarxa (SSID) eduroam amb els paràmetres més adequats per a poder connectar-se a la xarxa de la manera més eficient i segura, fent servir la configuració i els certificats de CA més adients per a la nostra institució. A part, deshabilita la xarxa uib1x, que com hem explicat en les preguntes anteriors, serà eliminada.  

És segur utilitzar els instal·ladors d'eduroam CAT?

Els instal·ladors d'eduroam CAT configuren diferents paràmetres de seguretat en el dispositius per establir la configuració més adequada i confiable. Aquests instal·ladors estan firmats digitalment mitjançant certificats firmats per la GÉANT Association.

Què són els certificats de CA?

Una CA (sigles d'Autoritat de Certificació) és una entitat de confiança responsable d'emetre i revocar certificats digitals utilitzats en els processos de firma electrònica.Quan confiam en una CA el que fem es instal·lar-ne el certificat arrel i només confiar en els certificats dels servidors que hagin estat firmats i validats per aquesta autoritat de certificació.

Què són els servidors d'autenticació?

Els servidors d'autenticació són els encarregats de validar les credencials de cada usuari en quan un dispositiu intenta iniciar una connexió amb la xarxa eduroam. Per tant, els servidors d'autenticació de la UIB són els responsables de validar les credencials corporatives de tots els usuaris pertanyents a la nostra comunitat acadèmica independentment de l'organització adherida a la xarxa eduroam des de la qual s'hi estiguin connectant. El client (dispositiu de xarxa), a l'hora de connectar-se a la xarxa, en primer lloc valida el servidor d'autenticació amb el qual està dialogant, verificant que el seu certificat de servidor està correctament firmat pel nostre certificat de CA, just abans d'enviar les credencials d'usuari i així s'assegura que el servidor no ha estat suplantat de forma maliciosa.

Puc configurar la xarxa (SSID) eduroam de forma manual?

És possible, però no és recomanable ja que qualsevol errada en la configuració pot implicar un alt risc en la seguretat. L'instal·lador d'eduroamCAT modifica atributs que en certs dispositius o versions de sistemes operatius no estan disponibles en les configuracions manuals. Com hem indicat en la pregunta anterior, és molt recomanable tenir instal·lats els certificats de CA amb els quals validar els nostres servidors d'autenticació. Una suplantació d'aquests servidors podria tenir l'objectiu de robar les credencials dels usuaris.

En el cas de voler configurar-ho de manera manual podeu trobar més informació a l'apartat de instal·lació i configuració.