Escoltar

Arxiu d'incidències

Avaria del servei de teleeducació (Campus Extens)

Data: 13/01/2012 finalització 19/01/2012:

El divendres 13 de gener, entre les 16.00 hores i les 20.30 hores, es va produir una avaria en els sistemes que va afectar al normal funcionament de l'eina de teleeducació (Moodle).

Us demanem disculpes per les conseqüències que hagueu pogut sofrir en les activitats acadèmiques arrel d'aquesta incidència.