Escoltar

Arxiu d'incidències

Interrupció parcial del servei de Xarxa

Data: 08/03/2012

A les 11h del dia 08/03/2012 s'ha produït una avaria en el servidor de DNS de la UIB. Això provoca un tall generalitzat del servei de xarxa a la UIB. El servei ha retornat a les 11:11h.