Escoltar

Arxiu d'incidències

Les adreces de correu o web amb el sufix "uib.eu" no funcionen

Data: 29/04/2012 finalització 04/05/2012:

Per un problema aliè a la UIB, les adreces de correu electrònic així com les pàgines web amb el sufix uib.eu han deixat de funcionar, per evitar aquest problema cal que empreu els sufixos uib.cat o bé uib.es.

Si necessitau suport per fer aquest canvi, contactau amb el Suport Informàtic.

Informarem en tornar a funcionar.

Actualització de dia 4-5-2012. Ja torna a funcionar el sufix uib.eu.